Young Spirit I am Hazel

https://www.dummy-fieber.de

Fotos

Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0

prcd-PRA, CNM, EIC, SD2: über Erbgang frei, STGD-PRA: affected

Prüfungen: JAS, APD/A, BLP

DRC-Datenbank

Young Spirit I am Cooper

Fotos

Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0

prcd-PRA, CNM, EIC, SD2: über Erbgang frei, STGD-PRA: affected

Prüfungen:

DRC-Datenbank

Young Spirit I am Moon

Fotos

Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0

prcd-PRA, CNM, EIC, SD2: über Erbgang frei, STGD-PRA: affected

Prüfungen: APD/A

DRC-Datenbank

Young Spirit I am Texas

Fotos

Gesundheit: HD A1/A1, ED 0/0

prcd-PRA, CNM, EIC, SD2: über Erbgang frei, STGD-PRA: affected

Prüfungen:

DRC-Datenbank

Young Spirit I am Flynn

Fotos

Gesundheit: HD A1/A1, ED 0/0

prcd-PRA, CNM, EIC, SD2: über Erbgang frei, STGD-PRA: affected

Prüfungen:

DRC-Datenbank