Young Spirit Eternal Jussi

Fotos

Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0

OCD-Schulter frei

prcd-PRA, EIC, HNPK: über Erbgang frei

Prüfungen: DummyA

DRC-Datenbank

Young Spirit Eternal Fred

Fotos

Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0

prcd-PRA, EIC, HNPK: über Erbgang frei

Prüfungen: Brauchbarkeit, VPS, VsWP(Verbandsschweißprüfung)

DRC-Datenbank

Young Spirit Eternal Arthas

Fotos

Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0

prcd-PRA, EIC, HNPK: über Erbgang frei

Prüfungen: DummyA, Wesenstest, Workingtest A

DRC-Datenbank

Young Spirit Eternal Jette

Fotos

Gesundheit: HD A1/A1, ED 0/0

OCD-Schulter frei

prcd-PRA, EIC, HNPK: über Erbgang frei, SD2 frei, CNM frei

Prüfungen: JAS, BLP, RGP

DRC-Datenbank

Young Spirit Eternal Leesha

Fotos

Gesundheit:HD A2/A2,

ED 0/Grenzfall

prcd-PRA, EIC, HNPK: über Erbgang frei, CNM, SD2: frei

Prüfungen: Wesenstest, BLP, Langschleppe 800m, 1200m, 1500m, DummyA, Workingtests A

DRC-Datenbank